Δείτε το VIDEO
Δοκιμάστε το DEMO
Διαβάστε το MANUAL
Δείτε SCREEN-SHOTS
Software as a Service

Επεκτείνετε τις δυνατότητες και λειτουργίες της επιχείρησής σας

Υπηρεσία Λογισμικού εφαρμογής Λογιστικών Προτύπων
Ασφαλής, σύγχρονη και αυτοματοποιημένη διαχείριση δεδομένων

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

BSA&C

Οι έμπειροι συνεργάτες της εταιρείας μας, διερευνούν την επιχείρησή σας καθώς επίσης και τους τομείς και κλάδους στους οποίους λειτουργείτε για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε σημαντικούς κινδύνους και ευκαιρίες επιπλέον της απόδοσης της παραδοσιακής οικονομικής λειτουργίας.  Μία τέτοια ευκαιρία είναι η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Για να βοηθήσει η εταιρεία μας προς αυτή την κατεύθυνση προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένα πακέτα υποστήριξης software και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.  Βελτιώνουμε συνεχώς την αποδοτικότητα μας και ενισχύουμε τις υπηρεσίες προς τους πελάτες μας παρέχοντας νέες υπηρεσίες με προηγμένη τεχνολογία.

Η εταιρία μας από την έναρξη εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στη χώρα μας εφαρμόζει και έχει αναλάβει έργα μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς  όπως τον κατασκευαστικό,  το βιομηχανικό και τον  εμπορικό.


Η προσέγγιση της εργασίας μας είναι η εξής:

 • Έλεγχος των απαραίτητων λογιστικών μετατροπών και ανάπτυξη εναλλακτικών χειρισμών
 • Δημιουργία των απαραίτητων εγγραφών μετατροπής σε ολοκληρωμένο σύστημα μετατροπής  ELPiS στο οποίο υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης  των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Κατάρτιση των απαιτούμενων οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος (notes) βάσει του ELPiS
 • Εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους
ΠερισσότεραΚλείσιμο

Computer Solution

Η COMPUTER SOLUTIONS είναι εταιρεία λογισμικού με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της Πληροφορικής, αναπτύσσοντας προϊόντα, εφαρμόζοντας λύσεις και προσφέροντας υπηρεσίες, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και συνεργατών της. Επί του παρόντος, με ένα πελατολόγιο που αποτελείται από περισσότερα από 30 Δημόσια Νοσοκομεία και περισσότερες από 100 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις η COMPUTER SOLUTIONS είναι αυθεντία στην παροχή προϊόντων Πληροφορικής στην Ελλάδα, ικανή στο να αναπτύσσει και να υποστηρίζει εκτενώς προϊόντα ΙΤ και WEB / Cloud λύσεις, με επιδέξιους χειρισμούς και μεθοδολογία, εξελιγμένη τεχνολογία, υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμό σε συνδυασμό με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, στα πλαίσια μιας σθεναρής ΗL7 / SOA πλατφόρμας.

Αξιοπιστία, ευελιξία και δύναμη είναι οι λόγοι που αρκετές επιχειρήσεις διαλέγουν την COMPUTER SOLUTIONS για τις ανάγκες τους στα πλαίσια της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας. Στηριζόμενοι σε αυτές τις τρεις αξίες, έχουμε εξελιχθεί ως η απόλυτη λύση στην επιλογή αναρίθμητων συνειδητοποιημένων επιχειρηματιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΙΤ). Αυτές οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποτελούν κομμάτι της επαγγελματικής σας υποδομής και έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να αναπτύσσονται – εξελίσσονται παράλληλα με την επιχείρησή σας.

Είτε αφορά λογισμικό που ήδη έχει αναπτύξει η εταιρεία μας΄, είτε λογισμικό ειδικής κατασκευής (κατά παραγγελία), μπορείτε να εμπιστευτείτε την COMPUTER SOLUTIONS και τις υπηρεσίες της, όσον αφορά τον έλεγχο, την σταθερότητα αλλά και την βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας.

ΠερισσότεραΚλείσιμο

ΓΙΑΤΙ ΕΛΠiS

 • Λειτουργία με όλα τα υφιστάμενα λογιστικά συστήματα καθώς απαιτείται μόνο η χρήση ισοζυγίου Ε.Γ.Λ.Σ. της χρήσης υπό μετατροπή σε μορφή excel
 • Αυτόνομη λειτουργία της υπηρεσίας ανεξάρτητα με το λογιστικό πρόγραμμα
 • Εφαρμογή κανόνων χαρτογράφησης και αντιστοίχισης βάσει κανόνων Ε.Λ.Π. διασφαλίζοντας την ακρίβεια των δεδομένων
 • Δυνατότητα αποθήκευσης όλων χρήσεων και των δεδομένων σε μοναδικό περιβάλλον για κάθε εταιρεία
 • Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων ημερολογιακών εγγραφών προσαρμογής σε Ε.Λ.Π.
 • Δημιουργία ιστορικού εγγραφών ανά χρήση
 • Δημιουργία ισοζυγίων έναρξης και λήξης της κάθε χρήσης βάσει Ε.Λ.Π.
 • Δυνατότητα δημιουργίας Οικονομικών Καταστάσεων και απαιτούμενου προσαρτήματος (notes) βάσει Ε.Λ.Π.
 • Παρουσίαση αναφοράς συμφωνίας Ε.Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π. σε επίπεδο ισοζυγίων και εγγραφών
 • Δυνατότητα αυτοματοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ασφαλές περιβάλλον
 • Δυνατότητα περιορισμού ενεργειών ανά χρήστη
 • Χρήση σύγχρονων συστημάτων προστασίας διαδικτύου
 • Δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος σε in house server του Πελάτη
 • Υποστήριξη στην επιλογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών για το φορέα που εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Υποστήριξη σχετικά την επιλογή επεξηγήσεων και το εύρος τους  για πλήρεις σημειώσεις (notes) επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και το μέγεθος της οντότητας που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Πλήρης υποστήριξη στη χαρτογράφηση κονδυλίων και λογαριασμών βάσει Ε.Λ.Π.
 • Υποστήριξη σχετικά με την κατάταξη , αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων υπό το πρίσμα των κανόνων που υιοθετούνται με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Υποστήριξη για την ορθή αναγνώριση της επίπτωσης από μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών που διενεργούνται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως εάν εφαρμοζόταν παγίως η νέα λογιστική πολιτική και να μην είχε συμβεί ποτέ το λάθος
 • Υποστήριξη και ερμηνευτική καθοδήγηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπου η πληροφόρηση που παρέχεται από το νέο πλαίσιο δεν είναι επαρκής και στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον νόμο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Business Strategy Accounting & Consulting SA
Καλπακίου 2, TK14121, Ν. Ηράκλειο
τηλ.:210 2586874
φαξ:210 8227124
mail:bsacae@gmail.com